Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
11
1
222,122,222,222 gold
2
112121
120
99,999,999,999 gold
3
6545645
120
99,999,990,999 gold