Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ADM
120
99,999,999,999 gold
2
test3
120
99,999,999,999 gold
3
test2
120
99,999,999,999 gold
4
test
120
99,999,999,999 gold
5
21
120
79,990,999 gold
6
123
112
gold