Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
11
1
222,122,222,222 gold
2
test3
120
99,999,999,999 gold
3
test2
120
99,999,999,999 gold
4
test
120
99,999,999,999 gold
5
112121
120
99,999,999,999 gold
6
ADM
120
99,999,999,999 gold
7
6545645
120
99,999,990,999 gold
8
GM
120
100,000,000 gold
9
21
120
79,990,999 gold
10
123
112
gold