Silkroad Việt Nam|120 Eu & Asi

GM
Alphatest: 04/09/2018
Open chính thức: 20h 08/09/2018Silkroad Viet - Thông Tin

THÔNG TIN MÁY CHỦ SRO-Viet MAP 120
- AlphaTest : 13h ngày 04/09/208
- Open : 20h Thứ 7 ngày 08/9/2018
- Trang Chủ : sro-viet.com
- Map 120- Skill 120 - D13 chuẩn
- Max Level : 120
- Master: 360
- Exp/Sp Rate: x200
- Party Exp/SP : x250
- Drop Item : x50
- Gold drop : x20
- Skill Max : 120
- Rate Alchemy: Ramdom từ 1 để đồ có giá trị
- Tỉ lệ Drop đồ hiếm, item có giá trị cực cao
- Giới han 10h xanh 2 giờ vàng để a.e con tham gia cac hoạt động khác


Giải thưỡng TOP

TOP 1 : 5K SILK 1 NASUN +8
TOP 2 : 4K SILK 1 NASUN +7
TOP 3 : 3K SILK 1 NASUN +6
TOP4>10 : 700 SILK


HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC

-Set D10+12
- Pet 3 Ngày
- 500 Bình HP/MP
- 30 DCN
- 8m SP

Phương thức nạp thẻ

-10k = 100 silk
-20k = 200 silk
-50k = 500 silk
-100k = 1100 silk
-200k = 2200 silk
-500k = 5500 silk
- chưa bao gồm KM 100%
-Nạp qua ATM 140%
-Nạp thẻ vui lòng gọi GM

GM SRO-Viet Thân !!!