APHATES


IP : 171.244.4.168 | PORT : 15779

Thông tin chính thức SRO
trang chủ : SRO
Gruop diễn đàn facebook

MAP 120 D12 SUN
Master: 390
Giới hạn ip:8
Drop Som D13
Trade 3 thành TA DH Hòa Điền. hàng DB Tại sơn tặc trại
Exp : x700
Drop x500
Tiệm nét Ip quán nét 15
Đặc điểm sever
Map 120
Hỗ trợ khi open:
Sét sun + D11 max blu +8
10 chận chạy + 1000 Mp+ hp 20 DCN pet 03 ngày
+ Bảng giá silk sever 10k 50silk , 20k 100silk , 50k 300silk ,100k 650silk. 200k 1500silk 500k 4000silk ( giá trên chưa khuyến mại ) riêng thẻ gate khuyến mại thêm 10%
Test : thứ 5 ngày 8/11/2018
Open : xxh xx/xx dương lịch )
Evnet test
Event giải kim thuật D10 sun bán tại thanh TA
Mong rằng ae đã đến và chơi sv thì gắn bó đam mê giải trí . hạn chế nghỉ game hoặc phá đồ... để sv đc bền và phát triển
Thân !!